MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 / MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. GİRİŞ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu ALICI tarafından satın alınan ürünler ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

2. BİLGİLER

2.1. SATICI’YA AİT BİLGİLER

İsim/Unvanı :
Vergi Dairesi :
Vergi Numarası :
MERSİS Numarası :
Adres :
Telefon :
Fax :
E-posta : Web :

2.2. ALICI’YA AİT BİLGİLER

Ad :
Soyad :
T.C. Kimlik No. :
Fatura Adresi :
Telefon :
E-posta :

SATICI tarafından satışa sunulan ürünlere ilişkin satın alma talebinde bulunan, yukarıda bilgileri yer alan ALICI, beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE VERGİLER DAHİL FİYATI

Ürün Kodu / Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)
Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücreti
Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı: (Kredi kartı)

                                               Kredi kartına Tek çekim, … taksit)

 

Teslimat Bilgileri:

Teslim Edilecek Kişinin;

Adı-Soyadı/Unvanı    :

Adres                          :

Telefon                       :

E-Posta                       :

 

Fatura Bilgileri:

Adı-Soyadı/Unvanı    :

Adres                          :

Telefon                       :

E-Posta                       :

 

Sipariş Tarihi              :

Yukarıda belirtilen bedeller, Ürün’e ilişkin tüm vergiler dâhil toplam bedelleri teşkil eder.

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. SATICI, İnternet Sitesi’nde belirtilen bedellerde ve kampanyalarda değişiklik yapma hakkını haiz olup; İnternet Sitesi’ndeki bedeller ve kampanyalar SATICI tarafından bu hususta değişiklik yapılana dek geçerliliğini koruyacaktır.

4.3. SATICI İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

4.4. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) elektronik ortamda teyit ve kabul edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin SATICI’ya ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın Sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü en geç 3 (üç) gün içerisinde, nakliye/kargo gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

4.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken ve/veya sipariş verirken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.8. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

4.9. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam, virus, truva atı, vb.) bulunamaz.

4.10. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

5. SİPARİŞ
ALICI sipariş vermek için www.barfandmore.com.tr internet sitesindeki sipariş sürecini izlemeli ve ödemeyi onaylamalıdır. ALICI’nın bu süreci tamamlaması akabinde siparişin alındığını onaylayan bir e-posta ALICI’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine iletilecektir. Teslimat ancak Sözleşme’nin onaylanması ve ödemenin yapılmış olması kaydıyla yapılacaktır.

6. TESLİMAT

6.1. Sözleşme konusu ürün, ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde ALICI’nın ürünü kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.

6.2. SATICI, siparişlerini sipariş tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi Tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler) nedeni ile yasal azami 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya mücbir sebebin sona ermesine kadar bekleyebilir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde, ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (ondört) gün içinde ALICI’ya nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2-3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

6.4. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği müddetçe, teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir. Cayma hakkının sipariş konusu Ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda, ALICI ücretsiz kargo kampanyasından istifade etmiş ise, ücretsiz kargo (teslim) kampanyası asgari alışveriş tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedelinin tamamı ALICI’ya iade edilecek tutardan mahsup edilerek tahsil olunur (ALICI’nın teslim-kargo ücreti ödediği hallerde bu ücret iade olunur). ALICI’nın herhangi bir SATICI kampanyasının asgari tutarında alışveriş sureti ile indirim veya aynı mahiyette olmak üzere bedelsiz (hediye) ürün aldığı haller ile hediye çeki kazandığı/kullandığı tüm hallerde, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanılması neticesinde söz konusu asgari bedelin altına inilmiş yahut herhangi bir surette hediye çeki kazanım/kullanımı şartı ortadan kalkmış, böylece genel ifadesi ile kampanyadan yararlanma şartları/hediye çeki kazanım veya kullanım şartları ALICI tarafından bozulmuş-uyulmamış ise, söz konusu indirimin (varsa keza hediye ürün bedelinin) tamamı ALICI’ya iade edilecek tutardan mahsup edilerek tahsil olunur; ALICI alışverişi sebebi ile (sanal/fiziki) hediye çeki kazanmış ise bu çek iptal edilir, (sanal veya fiziki) hediye çeki kullanmış ise çek bedelinin tamamı yine ALICI’ya iade edilecek tutardan mahsup edilir. Bu hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir.

6.5. ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet ALICI tarafından kullanılmamalı, fatura iade edilmelidir.

7. ÖDEME

7.1. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshedebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

7.2. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ürün en geç 7 (yedi) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

8. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

8.1. ALICI; Sözleşme’nin mal satışına ilişkin olması durumunda, Ürünün teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. ALICI, Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Sözleşme’nin hizmet sunumuna ilişkin olması durumunda ise, cayma hakkını kullanma süresi, Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET
ADI/UNVANI:
ADRES:
EPOSTA:
TEL:
FAKS:

8.2. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; (i) tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün; (ii) birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün; (iii) belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı ilk gün esas alınır.

8.3. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

8.4. Cayma hakkının kullanılması için ALICI’nın 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi, yukarıda belirtilen SATICI’nın iletişim adreslerine yazılı olarak yöneltmiş olması ve Ürünün Mesafeli Satış Sözleşmesinde düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri kapsamında yer almaması şarttır.

8.5. Cayma hakkının kullanılabilmesi için;

a. Üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b. İade formu,
c. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.7. Cayma hakkının yasal süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün’ün azami 10 (on) gün içerisinde, giderleri SATICI’ya ait olmak üzere, SATICI’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. İnternet Sitesi’nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, ALICI, Ürün’ü bulunduğu ilçe dahilindeki veya haricindeki bir kargo firması şubesinden gönderebilir, bu takdirde ALICI’dan masraf alınmaz.

8.8. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.

8.9. Yukarıda belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün’ün ALICI’ya teslim masrafları ALICI’ya, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8.10. Aşağıda belirtilen mal/hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, ALICI tarafından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir:

a. ALICI’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler,
b. çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçebilecek olan mallar,
c. ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler,
d. teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,
e. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar,
f. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,
g. malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortam sunulan ses veya görüntü kayıtları, kitap, dijital içerik, CD, DVD, yazılım programları, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri,
h. fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
i. belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti,
j. ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler

8.11. ALICI tarafından cayma hakkının kullanılabilmesi için; kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini vb. iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili mevzuat gereği her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetine, bu sınırları aşan durumlarda tüketici mahkemesine yapılacaktır.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.
Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen tüm hususları okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını, işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu, ALICI tarafından verilen siparişin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.